Hướng dẫn tải xuống, cài đặt và kích hoạt Acronis® True Image™ OEM

Acronis® True Image™ OEM là một bộ phần mềm tích hợp cho phép bạn sao lưu toàn bộ ổ đĩa của mình hoặc một số phân vùng do bạn lựa chọn, nhân bản hệ điều hành, khôi phục dữ liệu đã được sao lưu trước đó và tạo phương tiện khởi động từ ổ USB hoặc đĩa CD/DVD.

Yêu cầu

  • Windows® 11, 10 và 8.1 (yêu cầu quyền quản trị)
  • Khóa ngắn gồm 16 ký tự
  • Kết nối internet để kích hoạt

Lưu ý: Khóa kích hoạt hình ảnh đích thực Acronis đi kèm với một số sản phẩm Kingston

Tải xuống

Nhấn vào Download Acronis và làm theo các hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Tải xuống Acronis

Hướng dẫn Cài đặt

Tìm đến vị trí bạn đã tải xuống Acronis® và nhấn đúp vào tập tin đó để bắt đầu quá trình cài đặt.

Nhấn Install để cài đặt ứng dụng.

Nhấn Start application khi quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Đọc toàn bộ Thỏa thuận Giấy phép và chấp nhận để tiếp tục.

Hướng dẫn kích hoạt

Bước 1 – Kích hoạt sản phẩm

Nếu bạn mua một sản phẩm của Kingston có kèm giấy phép Acronis, bạn sẽ cần phải kích hoạt thành công phần mềm này. Hãy tìm mã kích hoạt gồm 16 ký tự, rồi điền vào trường "Activation" (Kích hoạt) và nhấp Activate (Kích hoạt).

Lưu ý: nếu bạn nhập sai mã kích hoạt 16 ký tự, màn hình Sign In (Đăng nhập) sẽ hiển thị thông báo cho biết số sêri của bạn không hợp lệ.

Bước 2 – Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản

Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập.

Nếu chưa có thì bạn sẽ cần tạo một tài khoản. Nhấp Create account (Tạo tài khoản) để tạo một tài khoản mới.

Để tạo một tài khoản bạn sẽ cần cung cấp:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu

Nhấn nút Create account khi bạn đã cung cấp những thông tin này.

Bước 3 – Xác nhận email tài khoản Acronis

Đăng nhập vào tài khoản email mà bạn dùng khi đăng ký tài khoản Acronis, rồi kích hoạt tài khoản vừa được tạo bằng cách nhấp Activate Account (Kích hoạt tài khoản) và hoàn thành các bước cần thiết.

Khởi động nhanh

Khi bạn đã gắn ổ SSD Kingston vào hệ thống, bạn có thể bắt đầu quá trình nhân bản.

Bước 1 – Khởi động ứng dụng

Khởi động ứng dụng Acronis® True Image OEM, chọn Tools (Công cụ), rồi nhấp vào Clone Disk (Sao chép đĩa).

Bước 2 – Chọn phương pháp nhân bản

Chọn phương pháp nhân bản Automatic và nhấn Next.

Bước 3 – Chọn đĩa nguồn

Chọn đĩa nguồn mà bạn muốn nhân bản và nhấn Next.

Bước 4 – Chọn đĩa đích

Chọn đĩa đích mà bạn muốn nhân bản vào và nhấn Next.

Lưu ý: Nếu ổ đĩa đích của bạn có chứa dữ liệu, có thể bạn sẽ nhìn thấy một cảnh báo. Hãy xác nhận rằng mình đã chọn các ổ nguồn và ổ đích phù hợp, và chỉ tiếp tục khi bạn chắc chắn rằng mình không cần dữ liệu ở trong ổ đĩa đích nữa.

Bước 5 – Chọn phương thức sao chép

Chọn từ danh sách tùy chọn phương thức sao chép mà bạn cần. Nếu bạn dự định thay thế ổ đĩa hệ điều hành hiện tại bằng một ổ đĩa mới, vui lòng chọn tùy chọn này.

Bước 6 – Tóm tắt

Màn hình tóm tắt sẽ hiện lên sau khi bạn chọn phương thức sao chép. Xác nhận lần cuối rằng bạn đã chọn đúng ổ đĩa nguồn và ổ đĩa đích. Bạn cũng có thể xem lại các thay đổi đối với ổ đĩa đích trong mục Before (Trước) và After (Sau). Nhấp Proceed (Tiếp tục) để bắt đầu thao tác truyền dữ liệu.

Bước 7 – Truyền dữ liệu

Một thông báo sẽ xuất hiện để cho biết rằng quá trình sao chép đã bắt đầu. Sau khi quá trình sao chép hoàn tất, hãy đóng tất cả các ứng dụng đang mở, rồi tắt máy khi bạn sẵn sàng.

Bước 8 – Hoàn thành sao chép

Lúc này, quá trình sao chép dữ liệu đã hoàn tất. Khi máy tính đã tắt, bạn có thể tháo ổ đĩa nguồn ra khỏi máy tính. Bây giờ, bật máy lên và bạn sẽ khởi động vào ổ SSD Kingston.

Thông tin bổ sung

Để xem thêm thông tin liên quan đến phầm mềm Acronis® True Image™ OEM, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng Acronis

Lưu ý dành cho người dùng MAC và Linux

Phần mềm Acronis® True Image™ OEM không tương thích với Mac OS hoặc các bản phân phối Linux.

Video liên quan