Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Videos

 • Play a variety of video formats with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64

 • Backing up data with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64

 • Securing the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64

 • Getting started with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64

Często zadawane pytania

Więcej pytań

Bezprzewodowy czytnik MobileLite obsługuje systemy plików FAT, FAT32, NTFS i exFAT.

FAQ: KFR-042313-MLW-04

Najpierw upewnij się, że oprócz połączenia z bezprzewodowym czytnikiem MobileLite jest dostępne inne połączenie Wi-Fi i że możesz go używać. Następnie wypróbuj następujące rozwiązanie:

 1. Odsłoń wszystkie uruchomione aplikacje i zamknij aplikację bezprzewodowego czytnika MobileLite. Na urządzeniu iPad lub iPhone dotknij dwukrotnie przycisku Home (Narzędzia główne). Przytrzymaj wciśniętą pozycję MobileLite Wireless App (Aplikacja bezprzewodowego czytnika MobileLite), dopóki w lewym górnym rogu nie zostanie wyświetlony znak minus (-).Naciśnięcie i zwolnienie znaku minus spowoduje zamknięcie aplikacji.
 2. Ponownie uruchom bezprzewodowy czytnik MobileLite, a następnie przejdź do ustawień sieciowych i upewnij się, że sieć bezprzewodowego czytnika MobileLite została wybrana i jest z nią nawiązywane połączenie.
 3. Naciśnij przycisk Home (Narzędzia główne) na urządzeniu i otwórz aplikację bezprzewodowego czytnika MobileLite, aby sprawdzić, czy czytnik został wykryty.
 4. Jeśli problem nadal występuje, następnym rozwiązaniem, które warto wypróbować, jest przejście do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia i usunięcie sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite. Opis tej czynności znajduje się w przewodniku użytkownika urządzenia.
 5. Wróć do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia i spróbuj ponownie dołączyć do sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite.
 6. Następnie spróbuj ponownie wykonać krok 3.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

FAQ: KFR-042313-MLW-09

Do czytnika bezprzewodowego MobileLite są przypisane dwa adresy Mac: jeden do połączeń mostkowych do sieci LAN, a drugi do sieci WAN. Adres MAC wyszczególniony w tylnej części urządzenia jest adresem MAC LAN i nie jest taki sam jak adres MAC WAN.Adres MAC WAN jest liczbą szesnastkową (cyfry 0-9 i litery A-F) o wartości większej niż wyszczególniona w tylnej części urządzenia.

FAQ: KFR-070513-MLW-12

Czytnik MobileLite Wireless obsługuje urządzenia magazynujące o pojemności do 2 TB.

FAQ: KFR-082913-MLW-14

Nie. Urządzenie MLWG2 można podłączać tylko do sieci, która automatycznie pobiera adresy IP i DNS w protokole DHCP.

FAQ: KFR-061814-MLWG2-01

Nie. Domyślnego statycznego adresu IP nie można konfigurować.

Adres IP czytnika MLWG3 to 192.168.202.254

Adres IP czytnika MLWG3 Pro to 192.168.203.254

FAQ: KFR-012916-MLWG3-06

Czytniki Mobilelite Wireless G3 i Pro wymagają innej aplikacji. Nazwa nowej aplikacji to „Mobilelite Wireless”. Starsza aplikacja nazywa się „Kingston Mobilelite”. Zwracamy też uwagę, że nowa aplikacja nie jest zgodna z czytnikami MLW221 i MLWG2. Do ich obsługi nadal niezbędna jest starsza aplikacja. Jednak stara aplikacja działa z czytnikiem MLWG3.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-01

Tak. Wystarczy podłączyć oba urządzenia pamięci do czytnika MLW i otworzyć aplikację.

1. Wybierz urządzenie źródłowe.

2. Dotknij ikony znacznika wyboru w menu u góry ekranu.

3. Określ pliki lub foldery do skopiowania bądź wybierz je wszystkie z użyciem opcji wyboru wszystkich elementów u dołu ekranu.

4. W menu u dołu ekranu wybierz opcję skopiowania lub przeniesienia danych.

5. Wybierz folder docelowy. Zostanie wyświetlony pasek stanu.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-02

Bezprzewodowy czytnik MobileLite tworzy własną sieć bezprzewodową. Dołączenie do tej sieci powoduje automatyczne zastąpienie istniejącego połączenia internetowego, bez względu na to, czy jest to połączenie urządzenia iPad lub iPhone, czy domowa lub biurowa sieć WiFi.Bezprzewodowy czytnik MobileLite oferuje funkcję mostkowego połączenia sieciowego, która umożliwia dostęp do Internetu przy zachowaniu możliwości strumieniowej transmisji zawartości z czytnika MobileLite. Ogólnie mówiąc, ta funkcja umożliwia utworzenie „mostu” między dwiema sieciami.

W tym celu należy nawiązać połączenie z siecią MobileLite Wireless i wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację MobileLite Wireless. Jeżeli używasz systemu Android, wybierz MobileLite Wireless na liście urządzeń.
 2. Dotknij ikony menu w prawej górnej części ekranu.
 3. Dotknij opcji ‘Settings.
 4. W obszarze Network Connection (Połączenie sieciowe) wybierz sieć, za pomocą której chcesz uzyskiwać dostęp do Internetu.Uwaga: jeśli wybrana sieć jest chroniona hasłem, trzeba w tym obszarze podać hasło, aby funkcja mostkowania działała.
 5. Czytnik MobileLite Wireless zostanie wyłączony i ponownie uruchomiony. Po ponownym uruchomieniu czytnika może być konieczne przejście do ustawień Wi-Fi i ponowne połączenie z siecią MobileLite Wireless.
 6. Po nawiązaniu połączenia z siecią i uwierzytelnieniu:
     a) Obok wybranej sieci zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia‘, wskazując, że funkcja mostu działa prawidłowo -oraz-
     b) dioda LED mostka będzie świecić na niebiesko. Teraz można przesyłać strumieniowo zawartość z sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite ORAZ korzystać z Internetu.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-03

Przycisk resetowania bezprzewodowego czytnika MobileLite znajduje się obok przycisku zasilania. Można go nacisnąć tylko za pomocą spinacza do papieru. Po włączeniu bezprzewodowego czytnika MobileLite naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ok. 15 sekund lub dopóki dioda LED mostka nie zaświeci na niebiesko. Bezprzewodowy czytnik MobileLite zostanie ponownie zainicjowany i będzie gotowy do użycia, gdy tylko ponownie zaświeci się dioda LED sieci WiFi. Uwaga: nie spowoduje to usunięcia danych z urządzeń USB/SD/SDC, ale spowoduje usunięcie wprowadzonych zmian identyfikatora sieciowego, hasła itp.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-04

Do czytnika bezprzewodowego MobileLite są przypisane dwa adresy Mac: jeden do połączeń mostkowych do sieci LAN, a drugi do sieci WAN. Adres MAC wyszczególniony w tylnej części urządzenia jest adresem MAC LAN i nie jest taki sam jak adres MAC WAN.Adres MAC WAN jest liczbą szesnastkową (cyfry 0-9 i litery A-F) o wartości większej niż wyszczególniona w tylnej części urządzenia.

KFR-070513-MLW-12

FAQ: KFR-012916-MLWG3-05

Sieć bezprzewodowa tworzona przez czytnik MLWG3 umożliwia przeglądanie danych na urządzeniach pamięci USB/SD podłączonych do czytnika z użyciem komputera. Komputer musi mieć możliwość nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi czytnika MLWG3.

Przeglądarka internetowa

 1. W komputerze skonfiguruj połączenie z siecią Wi-Fi czytnika MLWG3.
 2. Uruchom obsługiwaną przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Internet Explorer lub Safari).
 3. W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP czytnika MLWG3 (192.168.202.254).
 4. W przeglądarce można przeglądać i pobierać pliki udostępniane przez czytnik.

Udostępnianie/mapowanie dysku sieciowego

Mac

 1. W komputerze skonfiguruj połączenie z siecią Wi-Fi czytnika MLWG3.
 2. W Finderze kliknij Idź i Połącz z serwerem.
 3. Wpisz adres IP czytnika MLWG3 (192.168.202.254) i kliknij polecenie Połącz.
 4. Wybierz woluminy, które zostaną zamontowane (SD_Card1 i/lub USB1) i kliknij OK. Od tej pory urządzenie pamięci USB/SD podłączone do czytnika MLWG3 jest dostępne w Finderze.

Windows

 1. W komputerze skonfiguruj połączenie z siecią Wi-Fi czytnika MLWG3.
 2. Otwórz Eksploratora plików/Windows, kliknij ikonę Ten komputer prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 3. Wybierz żądaną literę dysku, wpisz \\192.168.202.254\USB1 lub \\192.168.202.254\SD_Card1 i kliknij Zakończ. Czynności trzeba powtórzyć, aby zmapować drugi z woluminów, czyli USB1 lub SD_Card1. Od tej pory urządzenie pamięci USB/SD podłączone do czytnika MLWG3 jest dostępne w Eksploratorze plików/Windows.

FAQ: KFR-0031016-MLWG3-07

Przyczyn niewykrywania dysku twardego może być kilka. Dysk może wykorzystywać nieobsługiwany format. Dysk twardy musi być sformatowany w systemie plików FAT32, exFAT lub NTFS. Czytnik Mobilelite Wireless nie obsługuje formatów systemów MacOS lub Linux. Partycja może być typu GPT. Ten typ partycji jest zazwyczaj wykorzystywany na dyskach rozruchowych i czytnik Mobilelite Wireless nie potrafi go odczytać. Należy zmienić typ partycji na MBR. Dysk może posiadać funkcję zabezpieczającą. Może to być pewien rodzaj szyfrowania lub ochrona hasłem wbudowana w oprogramowaniu dysku. Funkcję tę należy wyłączyć.

FAQ: KFR-090916-MLW-18

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640