support category wireless
MobileLite Wireless G3 (MLWG3)

MobileLite Wireless G3 - Pomoc

Często zadawane pytania

Jest to normalne zjawisko w przypadku pamięci flash, niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrzny dysk SSD, czy o zewnętrzną pamięć USB, które częściowo wynika z różnic w sposobie obliczania pojemności w megabajtach przez producentów pamięci flash i producentów dysków twardych z obracającymi się talerzami. Producenci dysków twardych obliczają megabajt (1000 x 1000 bajtów) jako równowartość 1000KB, podczas gdy wartość binarna dla pamięci flash wynosi 1024KB.

Przykład: w przypadku urządzenia pamięci masowej typu flash o pojemności 1TB system Windows obliczy, że ma ono pojemność 931,32 GB (1 000 000 000 000 ÷ 1024 ÷ 1024 ÷ 1024 = 931,32GB).

Ponadto firma Kingston rezerwuje część podanej pojemności na potrzeby formatowania i innych funkcji, związanych m.in. z oprogramowaniem sprzętowym i działaniem kontrolera, dlatego część podanej pojemności nie jest dostępna do przechowywania danych.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Czy te informacje były pomocne?

Do czytnika bezprzewodowego MobileLite są przypisane dwa adresy Mac: jeden do połączeń mostkowych do sieci LAN, a drugi do sieci WAN. Adres MAC wyszczególniony w tylnej części urządzenia jest adresem MAC LAN i nie jest taki sam jak adres MAC WAN.Adres MAC WAN jest liczbą szesnastkową (cyfry 0-9 i litery A-F) o wartości większej niż wyszczególniona w tylnej części urządzenia.

FAQ: KFR-070513-MLW-12

Czy te informacje były pomocne?

Tak. Wystarczy podłączyć oba urządzenia pamięci do czytnika MLW i otworzyć aplikację.

1. Wybierz urządzenie źródłowe.

2. Dotknij ikony znacznika wyboru w menu u góry ekranu.

3. Określ pliki lub foldery do skopiowania bądź wybierz je wszystkie z użyciem opcji wyboru wszystkich elementów u dołu ekranu.

4. W menu u dołu ekranu wybierz opcję skopiowania lub przeniesienia danych.

5. Wybierz folder docelowy. Zostanie wyświetlony pasek stanu.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-02

Czy te informacje były pomocne?

Przycisk resetowania bezprzewodowego czytnika MobileLite znajduje się obok przycisku zasilania. Można go nacisnąć tylko za pomocą spinacza do papieru. Po włączeniu bezprzewodowego czytnika MobileLite naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ok. 15 sekund lub dopóki dioda LED mostka nie zaświeci na niebiesko. Bezprzewodowy czytnik MobileLite zostanie ponownie zainicjowany i będzie gotowy do użycia, gdy tylko ponownie zaświeci się dioda LED sieci WiFi. Uwaga: nie spowoduje to usunięcia danych z urządzeń USB/SD/SDC, ale spowoduje usunięcie wprowadzonych zmian identyfikatora sieciowego, hasła itp.

FAQ: KFR-012916-MLWG3-04

Czy te informacje były pomocne?

Do czytnika bezprzewodowego MobileLite są przypisane dwa adresy Mac: jeden do połączeń mostkowych do sieci LAN, a drugi do sieci WAN. Adres MAC wyszczególniony w tylnej części urządzenia jest adresem MAC LAN i nie jest taki sam jak adres MAC WAN.Adres MAC WAN jest liczbą szesnastkową (cyfry 0-9 i litery A-F) o wartości większej niż wyszczególniona w tylnej części urządzenia.

KFR-070513-MLW-12

FAQ: KFR-012916-MLWG3-05

Czy te informacje były pomocne?

Still Need Assistance?

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Porozmawiaj teraz