Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Jak sformatować kartę pamięci flash?

Ostrzeżenie: Sformatowanie karty pamięci flash spowoduje wymazanie wszystkich znajdujących się na niej plików.
Większość urządzeń obsługujących karty pamięci flash (np. aparaty cyfrowe) zapewniają funkcję formatowania. Przed jej użyciem należy upewnić się, że dane urządzenie obsługuje dany typ i pojemność karty. Należy również sprawdzić, czy zakładany system formatowania jest obsługiwany przez inne urządzenia, z którymi może być używana karta (np. aparat może sformatować kartę w systemie FAT32, lecz ramka na zdjęcia cyfrowe obsługuje wyłącznie standard FAT).

W przypadku korzystania z czytnika kart i komputera PC w celu sformatowania karty utwórz obszar "Mój komputer" (w systemie Windows XP) lub "Komputer" (w systemie Windows Vista i 7), a następnie wyróżnij napęd odpowiadający karcie. Upewnij się, że wybrano właściwą literę. Kliknij napęd prawym przyciskiem myszy. Z menu wybierz polecenie "Formatuj", a następnie kliknij je lewym przyciskiem myszy.

W przypadku korzystania z czytnika kart i komputera Mac otwórz menu Go (Przejdź) i kliknij dwukrotnie polecenie Utilities (Narzędzia); jeśli nie widać tego polecenia, kliknij dwukrotnie polecenie Applications (Aplikacje), a następnie kliknij dwukrotnie folder Utilities (Narzędzia). Kliknij dwukrotnie ikonę Disk Utility (Narzędzie obsługi dysków). W oknie dialogowym Disk Utility (Narzędzie obsługi dysków) kliknij jeden raz aktywną partycję karty pamięci flash. Uwaga: Karta będzie wymieniona dwukrotnie — pierwszą pozycję stanowi partycja aktywna, a drugą etykieta woluminu. Kliknij kartę Erase (Wymazywanie) znajdującą się po prawej stronie ekranu. Z listy rozwijanej Volume Format (Format woluminu) wybierz pozycję MS-DOS File System(System plików MS-DOS). Kliknij przycisk Erase (Wymaż). 

FAQ: KFC-012611-GEN-07
Karta pamięci flash przestała działać w urządzeniu lub nie można wyświetlać zapisanych na niej plików.Czy pliki z karty można odzyskać?

Jeśli na karcie znajdują się ważne dane, zdecydowanie zalecamy podjęcie próby ich odzyskania, korzystając z jednej z opisanych poniżej metod. Firma Kingston nie świadczy usług w zakresie odzyskiwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad gwarancji, należy odwiedzić stronę pod adresem http://www.kingston.com/company/warranty.asp.

    1. Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w usługach odzyskiwania danych, taką jak Driver Savers (www.drivesavers.com) lub Ontrack (www.ontrack.com); w celu znalezienia innych firm z tej branży można skorzystać z wyszukiwarki Google.
    2. Odwiedź stronę pod adresem www.download.com i wyszukaj oprogramowanie służące do odzyskiwania danych, a następnie pobierz odpowiednie narzędzie; programy takie są zazwyczaj łatwe w użyciu.

FAQ: KFC-012611-GEN-08
Czy aparat cyfrowy starszego typu będzie obsługiwał karty CF o pojemności 4 GB lub większej?

Niektóre starsze aparaty cyfrowe obsługujące karty o pojemności do 2 GB mogą obsługiwać również większe nośniki. Aby stwierdzić, czy oprogramowanie aparatu można zaktualizować w celu obsługi kart o większej pojemności, należy skontaktować się z jego producentem.

FAQ: KFC-012711-CFL-01

Więcej pytań

Karta pamięci flash nie jest rozpoznawana przez urządzenie lub w urządzeniu jest wyświetlany komunikat o błędzie karty, działa ona jednak prawidłowo w innym urządzeniu.Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z niezgodności karty i urządzenia. Może to być spowodowanie nieobsługiwaniem przez urządzenie danej pojemności karty lub zastosowaną na karcie technologią nieobsługiwaną przez urządzenie. W wielu przypadkach są dostępne aktualizacje oprogramowania urządzenie pozwalające odczytywać karty nowsze lub o większej pojemności. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju karty są obsługiwane przez urządzenie, należy skontaktować się z jego producentem lub odwiedzić naszą stronę internetową.

FAQ: KFC-012711-GEN-04
Czym jest oznaczenie „X” w przypadku pamięci flash?

Oznaczenie „X” to miara wydajności karty. Jest ona obliczana przez podzielenie szybkości zapisu karty przez wartość 150 KB/s*. Inaczej mówiąc, można określić szybkość zapisu karty, mnożąc jej wartość „X” przez 150 KB/s. Na przykład:

50X = 50 (mnożnik) x 150 KB/sec = 7,5 MB/sec

* 1 KB = 1000 bajtów; 1 MB = 1 milion bajtów.

FAQ: KFC-012611-GEN-05
Czy za pomocą karty pamięci flash firmy Kingston można wykonać rozruch komputera, ustawić ją jako dysk stały lub uruchamiać z niej system operacyjny?

Nie. Nasze karty pamięci flash nie obsługują funkcji rozruchu, ustawienia dysku stałego lub nośnika służącego do uruchamiania systemu operacyjnego.

FAQ: KFC-011911-GEN-01
Karta pamięci flash przestała działać w urządzeniu lub nie można wyświetlać zapisanych na niej plików.Czy pliki z karty można odzyskać?

Jeśli na karcie znajdują się ważne dane, zdecydowanie zalecamy podjęcie próby ich odzyskania, korzystając z jednej z opisanych poniżej metod. Firma Kingston nie świadczy usług w zakresie odzyskiwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad gwarancji, należy odwiedzić stronę pod adresem http://www.kingston.com/company/warranty.asp.

    1. Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w usługach odzyskiwania danych, taką jak Driver Savers (www.drivesavers.com) lub Ontrack (www.ontrack.com); w celu znalezienia innych firm z tej branży można skorzystać z wyszukiwarki Google.
    2. Odwiedź stronę pod adresem www.download.com i wyszukaj oprogramowanie służące do odzyskiwania danych, a następnie pobierz odpowiednie narzędzie; programy takie są zazwyczaj łatwe w użyciu.

FAQ: KFC-012611-GEN-08
Moja karta pamięci flash o pojemności powyżej 32GB po sformatowaniu w Windows jest wykrywana w moim urządzeniu jako niesformatowana. Dlaczego tak się dzieje?

Wiele urządzeń korzystających z kart pamięci flash umożliwia rozpoznawanie wyłącznie systemu plików FAT32. System Windows automatycznie przypisuje system plików exFAT do każdego przenośnego urządzenia pamięciowego o pojemności przekraczającej 32GB. Nie ma opcji formatowania jako FAT32. Po umieszczeniu takiej karty w urządzeniu będzie ona wykrywana jako niesformatowana. Najlepszym sposobem jest sformatowanie karty w urządzeniu, w którym będzie ona zasadniczo wykorzystywana.

FAQ: KFC-070513-GEN-09

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)