Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Oprogramowanie Acronis True Image dostarczane w zestawie z dyskiem SSD nie działa w systemie Windows. Jak skorzystać z tego oprogramowania?

Program służący do klonowania zawartości starszego dysku twardego na nowy dysk SSD nie pracuje w systemie Windows. Aby skorzystać z oprogramowania, należy przeprowadzić rozruch komputera za pomocą dysku CD.

W takim przypadku zostanie wyświetlone menu umożliwiające wybór opcji rozruchu do systemu Windows lub uruchomienia oprogramowania Acronis True Image.

FAQ: KSD-011411-BUN-03
Czy w przypadku włączenia hasła zabezpieczającego dysk SSDNow i zagubienia hasła można zresetować dysk w celu ponownego użycia?

Nie. W przypadku zagubienia hasła dysku nie można będzie uzyskać do niego dostępu. Należy pamiętać, że zagubienie hasła nie jest objęte gwarancją firmy Kingston.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest użycie dodatkowego hasła głównego lub administracyjnego dysku. Użycie hasła głównego pozwala administratorowi na zresetowanie hasła użytkownika. Funkcja hasła głównego i hasła użytkownika musi być obsługiwana przez system BIOS i włączona w momencie zainicjowania hasła użytkownika dysku. W takim przypadku administrator może zresetować dysk, korzystając z hasła głównego.

FAQ: KSD-011411-BUN-02
Dlaczego program Acronis zawiesza komputer na ekranie wyboru wersji językowej?

Komputer nie jest zawieszony. Po prostu nie działają klawiatura i mysz. Należy włączyć funkcję obsługi starszych klawiatur i myszy lub funkcje obsługi urządzeń USB w obszarze Integrated Peripherals (Zintegrowane urządzenia peryferyjne) w systemie BIOS.

FAQ: KSD-051911-BUN-05
Czy można użyć oprogramowania Acronis w celu sklonowania zawartości dysku twardego na komputerze Mac?

Nie. Oprogramowanie Acronis True Image nie działa na komputerach Mac.

FAQ: KSD-052411-BUN-06
Jak sklonować dysk SSD w komputerze Mac?

Klonowanie można przeprowadzić za pomocą narzędzia do obsługi dysków rozruchowych lub bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego, jak pokazano poniżej.

Uwaga: Tę samą procedurę można wykonać w przypadku klonowania dysku na komputerze przenośnym z dyskiem zewnętrznym w obudowie. Na czas klonowania dysk SSD można umieścić w obudowie zewnętrznej; dysku twardego nie trzeba wyjmować do momentu ukończenia klonowania.

  1. Uzyskaj dostęp do obszaru "Utilities" (Narzędzia).
  2. Wybierz aplet "Disk Utility" (Narzędzie obsługi dysków)."
  3. Wybierz wolumin startowy (będzie to wolumin główny, za pomocą którego komputer przeprowadza rozruch) i kliknij kartę "Restore" (Przywróć).
  4. Przeciągnij wolumin startowy "Macintosh HD" (Dysk twardy komputera Macintosh) o lokalizacji "Source" (Lokalizacja źródłowa).
  5. Przeciągnij zainstalowany wolumin "Macintosh HD" (Dysk twardy komputera Macintosh; powinien on znajdować się bezpośrednio pod woluminem dysku SSD, jak na powyższym zrzucie ekranu) do lokalizacji "Destination" (Lokalizacja docelowa).
  6. Zaznacz pole wyboru "Erase Destination" (Wymaż dane w lokalizacji docelowej) i kliknij przycisk "Restore" (Przywróć).
  7. Kliknij przycisk "Erase" (Wymaż).
  8. System obliczy szacowany czas operacji i rozpocznie kopiowanie plików.
  9. Po zakończeniu kopiowania plików dysk powinien umożliwiać rozruch.
FAQ: KSD-052411-BUN-07
Czy dysk SSDNow jest zgodny z obudową ze złączem USB? Jeśli tak, dlaczego dysku SSDNow firmy Kingston nie można zainstalować w obudowie USB 2,5 cala w celu przeprowadzenia klonowania?

Tak. Dysk SSDNow jest zgodny z obudową USB dostarczaną przez firmę Kingston w zestawie. Podczas wewnętrznego testowania stwierdziliśmy jednak, że w przypadku niektórych systemów podczas procesu klonowania może nie zostać skopiowany główny rekord rozruchowy (Master Boot Record, MBR), jeśli dysk SSDNow (docelowy) został podłączony za pomocą obudowy USB.

Mimo że proces klonowania będzie wydawał się zakończony prawidłowo, rozruch systemu będzie niemożliwy w przypadku późniejszego skonfigurowania dysku jako urządzenia rozruchowego. Podczas rozruchu będzie widoczny tylko migający kursor.

W celu osiągnięcia najlepszych wyników i zagwarantowania pomyślnego przebiegu operacji klonowania firma Kingston zaleca zainstalowanie dysku twardego (źródłowego) w obudowie zewnętrznej, a dysku SSDNow (docelowego) w komputerze przenośnym.

FAQ: KSD-030111-BUN-04
W oprogramowaniu Acronis nie jest rozpoznawany dysk znajdujący się w obudowie USB. Obudowę podłączono do portu USB 3.0. Jak rozwiązać ten problem?

Aktualna wersja oprogramowania Acronis może nie być zgodna z niektórymi kontrolerami USB 3.0. Rozwiązaniem jest użycie w procesie klonowania portu USB 2.0. Po jego zakończeniu będzie można używać obudowy z portami USB 3.0.

FAQ: KSD-071811-BUN-08
Gdy próbuję sklonować mój nowy system Windows 7 lub 8 przy użyciu oprogramowania Acronis True Image, jest wyświetlany komunikat o błędzie informujący, że mój dysk twardy jest pusty. Jak rozwiązać ten problem?

Oprogramowanie Acronis nie obsługuje interfejsu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Komputer używa tego interfejsu zamiast tradycyjnego systemu BIOS. Aby sklonować system, musisz otworzyć system BIOS lub menu rozruchowe komputera i wyłączyć rozruch z użyciem interfejsu UEFI albo włączyć rozruch z użyciem starszego systemu. Pamiętaj, aby przed wykonaniem rozruchu z nowego dysku SSD wrócić do systemu BIOS i ponownie włączyć rozruch z użyciem interfejsu UEFI. Jeśli nadal nie będzie można sklonować systemu, skontaktuj się z pracownikiem naszego działu pomocy technicznej, abyśmy mogli wysłać Ci zaktualizowaną wersję oprogramowania Acronis.

FAQ: KSD-041113-BUN-09
Funkcja TRIM SSD dostępna w najnowszej wersji dysku Acronis True Image nie działa z moim dyskiem SSD firmy Kingston. Dlaczego tak się dzieje?

Potwierdzono, że funkcja TRIM dostępna na najnowszym dysku Acronis nie działa z niektórymi dyskami SSD. Jednak nie jest to funkcja niezbędna do klonowania dysku twardego, a wszystkie funkcje klonowania dostępne na dysku Acronis na pewno działają z dyskami SSD firmy Kingston. Należy pamiętać, że wszystkie nasze dyski SSD obsługują polecenia funkcji TRIM w systemach operacyjnych obsługiwanych przez tę funkcję.

FAQ: KSD-041113-BUN-10
Jak mogę sprawdzić, czy mam najnowszą wersję oprogramowania Acronis?

Najnowsza wersja znajduje się na dysku DVD-ROM. Poprzednia wersja znajduje się na dysku CD-ROM. Na dysku z najnowszą wersją znajdują się filmy. Na dysku z poprzednią wersją nie ma filmów. W nowej wersji na przedniej powierzchni dysku będzie umieszczony tekst ©2013. Ponadto w sekcji Help (Pomoc) uruchomionego oprogramowania Acronis możesz wybrać polecenie About (Informacje). Spowoduje to wyświetlenie numeru wersji. Jeśli jest wyświetlany numer 5289 lub wyższy, oznacza to, że masz nowszą wersję oprogramowania Acronis.

FAQ: KSD-041113-BUN-11

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)