ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

Kingston conformiteitsverklaring (DoC)

RED-richtlijn 2014/53/EU

Voor het ontvangen van een exemplaar van de conformiteitsverklaring verzoeken wij u een schriftelijk verzoek in te dienen met daarin de gegevens over het product en het modelnummer, en dit verzoek te versturen naar:

[email protected]

of

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
VK

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston