ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

överensstämmelsedeklaration

RED-direktiv 2014/53/EU

För att få en kopia av överensstämmelsedeklarationen skickar du in en skriftlig begäran, uppger produkt- och modellnummer till antingen:

[email protected]

eller

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Storbritannien

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston