Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Informacja o zakończeniu świadczenia usługi IronKey EMS Cloud

Informujemy, że system zarządzania usługą IronKey EMS Cloud, obsługiwany przez naszego partnera, firmę DataLocker Inc, został objęty procesem zakończenia świadczenia usługi (EOL), które jest planowane na 1 stycznia 2023 r. W ramach tego procesu wskazane niżej urządzenia IronKey EMS nie będą już obsługiwane przez usługę IronKey EMS Cloud, a proces zostanie zrealizowany w trzech etapach:

Etap 1

Począwszy od 1 stycznia 2021 dla wszystkich starszych modeli urządzeń (wymienione poniżej) zostanie zablokowana możliwość aktywacji.

Etap 2

Począwszy od 2 lutego 2022 r. dla wszystkich starszych urządzeń zostaną całkowicie wyłączone funkcje przesyłania danych i zarządzania urządzeniem (takie jak resetowanie hasła, przywrócenie urządzenia czy trwałe zablokowanie urządzenia).

Etap 3

1 stycznia 2023 r. wszystkie usługi IronKey EMS Cloud zostaną trwale wyłączone. Pozostałe aktywne licencje można będzie przenieść do systemu DataLocker SafeConsole Management.

Starsze modele urządzeń IronKey objęte procesem (faza 1 i 2)

  • S100
  • S200
  • D200
  • S250
  • D250
  • W500
  • W700
  • W700-SC

Aby poznać aktualną ofertę szyfrowanych urządzeń USB IronKey firmy Kingston, można skorzystać z poniższego łącza:

https://www.kingston.com/pl/usb-flash-drives?use=data%20security

Urządzenia pamięci firmy Kingston z linii IronKey Managed (np. IronKey D300SM i S1000E) są natychmiast gotowe do współpracy z systemem SafeConsole. Firma Kingston może również udostępnić programy aktualizujące do starszych modeli, takich jak urządzenia pamięci S1000E ze starszym oprogramowaniem oraz poprzedzające serię urządzeń D300M, aby dodać funkcję obsługi w ramach systemu SafeConsole Management.

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsze informacje są oparte na planach firmy DataLocker, które podano do wiadomości w kwietniu 2020 r. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy DataLocker: DataLocker