เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ประกาศแจ้งสิ้นสุดอายุการใช้งาน (EOL) สำหรับ IronKey EMS Cloud

ระบบจัดการ IronKey EMS Cloud โดย DataLocker Inc. พันธมิตรของเราจะสิ้นสุดวงจรการใช้งาน (EOL) ในวันที่ 1 มกราคม 2023 ระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์ IronKey EMS ต่อไปนี้จะไม่ได้รับบริการจาก IronKey EMS Cloud อีกต่อไปโดยแบ่งเป็นสามช่วงดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 อุปกรณ์รุ่นเก่าทั้งหมด (ตามที่ระบุด้านล่าง) จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ช่วงที่ 2

นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 คุณสมบัติด้านการสื่อสารและการจัดการของอุปกรณ์รุ่นเก่าทั้งหมด (เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การเดินระบบใหม่ หรือการเปิดใช้งานอุปกรณ์) จะถูกปฏิเสธทั้งหมด

ช่วงที่ 3

ในวันที่ 1 มกราคม 2023 บริการ IronKey EMS Cloud ทั้งหมดจะยุติโดยถาวร สิทธิ์ใช้งานที่เหลืออยู่จะถูกโอนไปยังระบบ DataLocker SafeConsole Management

IronKey รุ่นเก่าที่เข้าข่าย (ช่วงที่ 1 และ 2)

  • S100
  • S200
  • D200
  • S250
  • D250
  • W500
  • W700
  • W700-SC

ดูรายชื่ออุปกรณ์ USB เข้ารหัส IronKey ในปัจจุบันของ Kingston ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้:

https://www.kingston.com/th/usb-flash-drives?use=data%20security

ไดร์ฟ IronKey Managed จาก Kingston (เช่น IronKey D300SM, และ S1000E) รองรับ SafeConsole ตั้งแต่เปิดกล่อง Kingston อาจจัดส่งชุดอัพเดตให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า เช่น ไดร์ฟ S1000E ที่กำหนดโครงร่างการทำงานไว้กับเฟิร์มแวร์รุ่นเก่า และไดร์ฟ D300M รุ่นก่อนหน้าเพื่อให้รองรับ SafeConsole Management

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแผนงานที่เปิดเผยไว้โดย DataLocker เมื่อเดือนเมษายน 2020 ติดตามข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ DataLocker ที่: DataLocker