เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมตามพื้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ขณะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

RoHS

การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์

RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances โดยเป็นการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายจำเพาะที่พบในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) วัสดุหวงห้ามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข RoHS ในระดับภูมิภาค/ประเทศถือเป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นมลพิษจากการฝังกลบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างการผลิตหรือรีไซเคิล Kingston ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ผ่านมาตรการควบคุมการออกแบบภายในและคำแถลงเงื่อนไขในเครือข่ายการจัดหาเพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของ Kingston เป็นไปตามเงื่อนไข RoHS ที่ระบุไว้ต่อไปนี้. ทั้งนี้ สามารถแจ้งขอแถลงการณ์ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทได้เช่นกัน.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Kingston ภายใต้แนวทาง RoHS ในแต่ละภูมิภาค: EU & ไต้หวัน.

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน RoHS ของผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จำหน่ายต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้คน

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston ได้รับการออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ปลายทางเป็นสำคัญ


REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals created by the European Chemical Agency (ECHA).

Kingston ให้การสนับสนุนเป้าหมายด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้คน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ของเรา REACH.

California Proposition 65

Kingston ยังคงมุ่งมั่นในการให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตโดยใช้วัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) ซึ่งทำให้ไม่ต้องมีการแจ้งเตือนอันตรายใด ๆ ภายใต้มาตรฐานนี้ สามารถแจ้งขอคำแถลงได้ในกรณีที่ต้องการ.

PFOS Restriction for Environment Protection

Kingston Technology ไม่ได้ใช้เพอร์ฟลูออโรออคติลซัลโฟเนต (PFOS) ในกระบวนการผลิตใด ๆ ของบริษัท

คำแถลงของ Kingston เกี่ยวกับ PFOS

กระบวนการแปรรูปชิ้นส่วนเวเฟอร์ในจำนวนที่จำกัดของซัพพลายเออร์จัดหาส่วนประกอบดายของ Kingston อาจมีการใช้ PFOS กับกระบวนการผลิตของตน ทั้งนี้ การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของ EU Directive 2006/122/ECOF ด้านการจำกัดการใช้ PFOS

ตามข้อมูลสนับสนุนที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ของ Kingston บริษัทเข้าใจว่าไม่มี PFOS อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีดายเป็นส่วนประกอบซึ่งจัดส่งให้แก่บริษัท รวมทั้งไม่มี PFOS อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Kingston

WEEE Directive

WEEE, The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive มีเป้าหมายเพื่อลดของเสียที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การใช้ WEEE ของ Kingston

WEEE

โลโก้ WEEE ใช้ระบุว่าไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวกับขยะทั่วไปได้ แต่ให้จัดเก็บแยกและจัดการตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston มีโลโก้ WEEE แสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางทราบว่าควรนำวัสดุไปใช้ซ้ำอีก อย่างไรก็ตามก็สามารถคัดแยกและส่งวัสดุไปรีไซเคิลได้ผ่านศูนย์กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง (AAFT)

AATF ในยุโรปที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Kingston สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานของ Kingston Technology Europe Co LLP / Kingston Digital Europe Co LLP.

ป้ายรีไซเคิล Triman unified

ป้าย unified Triman เป็นป้ายสัญญาณเพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคในฝรั่งเศสทราบว่าสามารถคัดแยกผลิตภัณฑ์ (ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) หรือบรรจุภัณฑ์ออกจากกันเพื่อนำไปรีไซเคิลได้

การใช้สัญลักษณ์ Triman ของ Kingston

Triman

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่กำกับด้วยโลโก้ Triman แสดงไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ในฝรั่งเศสทราบว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์สามารถคัดแยกเพื่อรีไซเคิลได้แยกจากกันBattery Disposal

 

การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่

อย่าทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่กับขยะทั่วไปในครัวเรือน

ข้อมูลในการทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่

ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ กรุณาอย่าพยายามนำแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง แบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถนำออกได้โดย Kingston หรือผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมในพื้นที่ของคุณ.