เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

นโยบายการใช้คุกกี้

Kingston คือบริษัทระดับโลกที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดที่กำกับดูแลหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดย Kingston Technology Company, Inc. การอ้างอิงถึงนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) นโยบายที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้กับ ‘Kingston’ ‘เรา’ ‘ของเรา’ หรือ ‘พวกเรา’ ให้หมายถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดที่กำกับดูแลหรือผู้ภายใต้การควบคุมของบริษัท ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการใช้คุกกี้นี้ระบุแนวทางและสาเหตุที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ เมื่อคุณเข้าไปที่ https://www.kingston.com หรือเว็บไซต์ของหรือที่ดูแลโดย Kingston (เรียกรวมเป็น “เว็บไซต์” ของเรา) และแนวทางที่คุณจะให้อนุญาต ปิดกั้นหรือลบคุกกี้

คุกกี้คืออะไรและใช้งานอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องหรืออุปกรณ์ของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ใช้เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นเนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยจะจดจำค่าการใช้งานของคุณ และทำให้การใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่คุณเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เราเลือกใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการไซต์ของเรา เพื่อประเมินการเลือกใช้เนื้อหา เพื่อแยกคุณจากผู้ใช้อื่น ๆ ในไซต์ของเรา และเพื่อสนับสนุนแผนการตลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานไซต์ของเราโดยคุณ คุณสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ทั้งภายในและภายนอก คุกกี้ภายในเป็นคุกกี้ของ Kingston ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จากภายนอกเป็นคุกกี้จากบุคคลภายนอกที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา Kingston อาจมีสัญญาข้อตกลงกับผู้ให้บริการจากภายนอกตามโอกาสเพื่อจัดแผนการตลาด การจัดทำโพรไฟล์หรือจัดบริการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผู้ให้บริการจากภายนอกอาจติดตั้งคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

ต่อไปนี้เป็นประเภทของคุกกี้ที่เราอาจเลือกใช้

  • คุกกี้การทำรายการ คุกกี้การทำรายการเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ระหว่างการเรียกดูเนื้อหาและจะหมดอายุภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากเลือกปิดเบราเซอร์แล้ว คุกกี้การทำรายการทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
  • คุกกี้ฝังค้าง คุกกี้ฝังค้างจะค้างอยู่ในเครื่องหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคุกกี้

เป้าหมายของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ และช่วยรองรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้งานเว็บไซต์และฟังก์ชั่นขั้นพื้นฐานอย่างการสืบค้นเนื้อหาและการจัดแสดงข้อมูล หากคุณตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อคคุกกี้ทั้งหมด เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับ คุกกี้ที่จำเป็น ที่เราใช้

คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและต้นทางในการสื่อสารกับเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถระบุแนวทางที่เว็บไซต์จะรองรับการใช้งานและเพื่อพิจารณารูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานของเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นแบบคละรวมและไม่มีการระบุตัวบุคคลแต่อย่างใด

คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก

คุณสามารถจัดการค่าปรับแต่งของคุณได้โดยเข้าไปที่หัวข้อ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ที่เราเลือกใช้

หากคุณเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การตั้งค่าคุกกี้ของเรา

คุกกี้เพื่อปรับการนำเสนอเฉพาะบุคคล

คุกกี้นี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณมี (เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ภาษาที่เลือกหรือภูมิภาคที่อาศัย ฯลฯ) และใช้เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมแบบคละรวม ดังนั้นจะไม่มีการระบุตัวบุคคล และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถจัดการค่าปรับแต่งของคุณได้โดยเข้าไปที่หัวข้อ คุกกี้เพื่อปรับการนำเสนอเฉพาะบุคคล ที่เราเลือกใช้

หากคุณเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเเติมได้จากหัวข้อ การตั้งค่าคุกกี้ ของเรา

คุกกี้ด้านการตลาด

คุกกี้เหล่านี้โดยปกติใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา คุกกี้เหล่านี้มักถูกจัดวางไว้โดยบริษัทหรือเครือข่ายโฆษณาจากภายนอกโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท ข้อมูลที่รวบรวมอาจถูกแชร์กับหน่วยงานจากภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้จัดโฆษณาที่อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลโฆษณาและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้ด้านการตลาดอาจเชื่อมโยงกับส่วนการทำงานของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานอื่น

หากคุณเคยแสดงความสนใจรับข่าวสารจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา เราอาจใช้คุกกี้ด้านการตลาดเพื่อช่วยเราให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดที่คุณสนใจ คุกกี้ด้านการตลาดเหล่านี้จะค้างอยู่ระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น เราจะไม่แชร์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ผ่านคุกกี้ด้านการตลาดของเรากับบุคคลภายนอก

หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เราก่อนหน้านี้ในการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ หากไม่มีความยินยอมดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลแบบไม่ระบุตัวเกี่ยวกับหน้าที่เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถจัดการค่าปรับแต่งของคุณได้โดยเข้าไปที่หัวข้อ คุกกี้ด้านการตลาดที่เราเลือกใช้

หากคุณเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การตั้งค่าคุกกี้ของเรา

คุกกี้จากภายนอก

คุกกี้จากภายนอกเป็นคุกกี้ที่จัดทำโดยโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนที่คุณเยี่ยมชม โดยหลัก ๆ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และมักใช้โดยผู้จัดโฆษณาและเครือข่ายโซเชียลเพื่อติดตามการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้และ/หรือเพื่อกำหนดกลุ่มพฤติกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดโฆษณาเนื่องจากผู้ใช้บางรายสามารถผลักดันแผนด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุกกี้จากภายนอกช่วยให้สามารถติดตามผู้ใช้จากไซต์ต่าง ๆ ทำให้ทราบพฤติกรรมของผู้ใช้ในภาพกว้างที่เหนือกว่าคุกกี้ภายในที่มีการรวบรวมเฉพาะข้อมูลผู้ใช้ขณะมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ผู้จัดทำเป็นการภายในเพียงอย่างเดียว อาจมีการจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้จากข้อมูลนี้เพื่อทำให้ทราบปริมาณข้อมูลที่จะนำเสนอให้แก่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะผ่านป๊อปอัพโฆษณาหรือผ่านฟีดโซเชียลมีเดีย

หากคุณเคยให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านลิงค์ในอีเมลที่ได้รับจากเรา เราจะใช้คุกกี้จากภายนอกเพื่อบันทึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ นอกเหนือจากนี้แล้วข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บได้จะเป็นแบบคละรวมและไม่มีการเปิดเผยตัว

การจัดการการตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกไม่เยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือสามารถให้อนุญาต บล็อคหรือลบคุกกี้ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น

  • คุณสามารถจัดการค่าปรับแต่งของคุณสำหรับเว็บไซต์โดยดูรายละเอียดในหัวข้อ การตั้งค่าคุกกี้ของเรา
  • เบราเซอร์บางตัวอาจปิดกั้นหรืออนุญาตให้ใช้คุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถจัดการค่าปรับแต่งหรืออาจมีการแจ้งให้ทราบก่อนที่จะติดตั้งคุกกี้ในเครื่องหรืออุปกรณ์ของคุณ โดยเลือกปรับแต่งได้จากส่วนตั้งค่าของเบราเซอร์แต่ละตัว
  • คุณสามารถลบคุกกี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องหรืออุปกรณ์ของคุณได้ ขั้นตอนในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปสำหรับเบราเซอร์แต่ละตัว ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบคุกกี้โดยค้นหาข้อมูลการลบคุกกี้สำหรับเบราเซอร์แต่ละประเภททางเว็บไซต์

หากคุณปิดคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ และหน้าเว็บบางส่วนอาจทำงานผิดไปจากปกติ

เทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ

เราและ/หรือผู้้ให้บริการบางรายที่ดำเนินการในนามของเราอาจใช้เทคโนโลยีติดตาม (เช่น เว็บบีคอนหรือพิกเซลกราฟิก) เป็นครั้งคราวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ หรือการใช้งานอุปกรณ์ในระยะเวลาหนึ่งของคุณที่เกี่ยวข้องกับไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ว่าอีเมลของเรามีการเปิดอ่านหรือไม่ หรือเพื่อยืนยันการคลิกเลือกลิงค์หรือโฆษณาภายในอีเมลเพื่อประเมินผลสำเร็จของแผนงานด้านการตลาด พิกเซลกราฟิก เว็บบีคอนและคุกกี้ติดตามการใช้งานจะถูกลบทิ้งเมื่อคุณลบอีเมลดังกล่าว

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถปฏิเสธหรือปิดใช้งานเทคโนโลยีติดตามเหล่านี้ได้ แต่ในบางกรณีเทคโนโลยีเหล่านี้อาจต้องอาศัยคุกกี้เพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง ในกรณีเช่นนี้ การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้

เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการของเราหากคุณเลือกรับการติดต่อเหล่านี้ไว้เท่านั้น หากไม่ต้องการให้เราตรวจสอบว่าคุณเปิดอีเมลหรือคลิกที่ลิงค์ใด ๆ จากเราหรือไม่ กรุณาคลิกที่ลิงค์ "unsubscribe" ในอีเมลที่คุณได้รับ หากคุณยกเลิกการสมัครรับบริการ คุณจะไม่ได้รับอีเมลด้านการตลาดอีกต่อไป

คุณจะไม่สามารถปฏิเสธอีเมลจากฝ่ายกำกับดูแลที่สำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อมูลติดต่อใด ๆ ของเราเกี่ยวกับคำขอเฉพาะกรณีที่คุณมีกับเรา

การใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์อาจถือเป็นกิจกรรมด้าน “การขาย” หรือ “แชร์ข้อมูล” ภายใต้กฎหมายในบางพื้นที่ หากเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้อยู่ในข่าย “การขาย” หรือ “การแชร์ข้อมูล” ภายใต้กฎหมายในพื้นที่ใด คุณสามารถปฏิเสธเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้โดยส่งคำขอไปที่ https://www.kingston.com/company/do-not-sell-my-personal-information หรือโดยส่งสัญญาณปฏิเสธการใช้งาน เช่น Global Privacy Control (GPC) โปรดทราบว่าคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการปรับตั้งเหล่านี้ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยดูได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ลิงค์จากภายนอก

ผู้ให้บริการ ผู้จัดโฆษณาและ/หรือพันธมิตรจากภายนอกยังอาจมีการเปิดดู แก้ไขหรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองหรือติดตั้งเว็บบีคอนสำหรับใช้งานของตนเอง หากคุณแชร์เนื้อหาของเราทางเครือข่ายโซเชียล เช่น Facebook และ Twitter เว็บไซต์จากภายนอกเหล่านี้อาจติดตั้งคุกกี้ไว้ในเบราเซอร์ของคุณ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ด้านความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลที่บุคคลเหล่านี้จัดเก็บ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้และแนวทางการจัดการจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้คุกกี้นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้นี้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเราได้ทุกเมื่อ การแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายการใช้คุกกี้นี้จะมีผลบังคับใช้และผูกพันกับคุณหากคุณใช้งานไซต์ต่อไปหรือหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของเนื้อหาที่มีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าว นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2023 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา