เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Supermicro - SuperWorkstation 5049A-TR (Super X11SPA-T)

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  0 GB (Removable)

 • สูงสุด

  1.5 TB ECC RDIMMs (768GB w/current Kingston parts)

  3 TB ECC LRDIMMs (768GB w/current Kingston parts)

 • CPU 1:

 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 3.5-inch

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2260 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 22110 (double-sided)

 • 12 Socket(s)

 • Intel Xeon Intel C62x Series

SYS-5049A-TR

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • Only Intel Xeon x2xx Series (Cascade Lake-SP) processors can use memory modules built with 16Gb density DRAM. BIOS/firmware updates and/or specific board revisions may also be required. Please refer to system documentation.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
 • Registered RDIMM and Load Reduced LRDIMM memory modules CANNOT be mixed within the same system.
 • Mixing x4 and x8 modules is allowed, however not within the same bank.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ