เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - PowerEdge C6220 II

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • สูงสุด

  128 GB ECC UDIMMs

  512 GB ECC RDIMMs

  512 GB ECC LRDIMMs

 • CPU 1:

 • CPU 2:

 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI-X

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 16 Socket(s)

 • Intel Xeon E5-2600 v2 Intel C600 Series

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • Kingston offers "K4" kit part numbers for Quad Channel mode.
 • 4GB Reg ECC modules come in two versions: 313/4G using x4 and 3138/4G using x8 DRAM. The two parts may be installed in the same system but not within the same memory bank. Use like modules within a memory bank.
 • This system supports either Unbuffered ECC, Registered ECC or Load Reduced memory. Mixing Unbuffered, Registered, or Load Reduced modules is not supported within this system.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ