support category wireless
MobileLite Wireless G3 (MLWG3)

MobileLite Wireless G3 - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

MobileLite Wireless รองรับระบบไฟล์ FAT, FAT32, NTFS และ exFAT

FAQ: KFR-042313-MLW-04

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

รีดเดอร์ MobileLite Wireless รองรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดสูงสุด 2TB

FAQ: KFR-082913-MLW-14

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Mobilelite Wireless G3 และ Pro ใช้แอพแตกต่างจาก MLW221 และ MLWG2 แอพใหม่นี้มีชื่อว่า “Mobilelite Wireless” แอพเดิมมีชื่อว่า “Kingston Mobilelite” แอพใหม่นี้ไม่สามารถใช้ได้กับ MLW221 และ MLWG2 คุณยังต้องใช้แอพตัวเดิมสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้ ทั้งนี้แอพตัวเดิมสามารถใช้ได้กับ MLWG3

FAQ: KFR-012916-MLWG3-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

มีสาเหตุบางประการที่อาจทำให้ไม่พบฮาร์ดไดร์ฟ ไดร์ฟอาจใช้ฟอร์แมตที่ไม่รองรับ ฮาร์ดไดร์ฟจะต้องฟอร์แมตเป็นแบบ FAT32, exFAT หรือ NTFS Mobilelite Wireless ไม่รองรับฟอร์แมตของ MacOS หรือ Linux ประเภทพาร์ติชั่นอาจเป็น GPT พาร์ติชั่นประเภทนี้ใช้เฉพาะสำหรับไดร์ฟบู๊ตและการเชื่อมต่อจะถูกอ่านโดย Mobilelite Wireless คุณจะต้องปรับพาร์ติชั่นเป็นแบบ MBR คุณอาจมีฟังก์ชั่นความปลอดภัยบางอย่างเปิดไว้ที่ไดร์ฟ ซึ่งอาจเป็นการเข้ารหัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มาพร้อมกับไดร์ฟ ซึ่งจะต้องปิดใช้งานไว้

FAQ: KFR-090916-MLW-18

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

รีดเดอร์ MobilLite Wireless มีที่อยู่ Mac สองชุดได้แก่ ชุดแรกสำหรับ LAN และอีกชุดสำหรับ WAN ในการต่อเชื่อม ที่อยู่ MAC ที่ระบุด้านหลังของอุปกรณ์เป็นที่อยู่ LAN MAC และจะไม่เหมือนกันกับที่อยู่ WAN MACที่อยู่ WAN MAC จะเป็นเลขฐานสิบหก (0-9 และ A-F) ซึ่งจะมากกว่าที่แสดงด้านหลังของอุปกรณ์

FAQ: KFR-070513-MLW-12

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ สามารถต่อ MLWG2 กับเครือข่ายที่รับที่อยู่ IP และ DNS อัตโนมัติผ่าน DHCP เท่านั้น

FAQ: KFR-061814-MLWG2-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ต่ออุปกรณ์ทั้งสองตัวเข้าที่ MLW จากนั้นเปิดแอพขึ้นมา

1. เลือกอุปกรณ์ต้นทาง

2. กดที่ไอคอนเครื่องหมายถูกจากเมนูด้านบน

3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกหรือใช้ตัวเลือกเลือกทั้งหมดด้านล่าง

4. เลือก Copy หรือ move from the menu ที่ด้านล่าง

5. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางของคุณ แถบสถานะงานจะปรากฏขึ้น

FAQ: KFR-012916-MLWG3-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดของ MobileLite Wireless สามารถใช้คลิปหนีบกระดาษกดเข้าไป ขณะเปิด MobileLite Wireless ให้กดที่ปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที หรือจนกว่า LED แสดงการเชื่อมต่อจะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน MobileLite Wireless จะเริ่มการทำงานใหม่และพร้อมสำหรับใช้งานหลังจาก WiFi LED ติดสว่างอีกครั้ง หมายเหตุ: ข้อมูลใน USB/SD/SDC จะไม่ถูกลบ แต่จะมีการลบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรหัสเครือข่าย รหัสผ่าน ฯลฯ

FAQ: KFR-012916-MLWG3-04

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เครือข่ายไร้สายของ MLWG3 ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB/SD ที่เชื่อมต่อผ่าน MLWG3 จากคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของ MLWG3

อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

 1. จากค่าเครือข่าย Wi-fi ของคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย MLWG3
 2. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่รองรับ (Chrome, Firefox, Internet Explorer หรือ Safari)
 3. จากแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ MLWG3 เป็น 192.168.202.254
 4. คุณสามารถเรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณที่บันทึกไว้ได้แล้วตอนนี้

แชร์/เทียบผังไดร์เครือข่าย

Mac

 1. เชื่อมต่อเครือข่าย MLWG3 โดยใช้ค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. จาก Finder คลิก Go จากนั้นคลิก Connect to Server
 3. พิมพ์ที่อยู่ IP ของ MLWG3 เป็น 192.168.202.254 จากนั้นคลิกเชื่อมต่อ
 4. เลือกไดร์ฟที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น SD_Card1 และ/หรือ USB1 จากนั้นคลิก OK อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB/SD ที่เชื่อมต่อกับ MLWG3 ของคุณสามารถใช้งานได้จาก Finder แล้วในตอนนี้
Windows
 1. เชื่อมต่อเครือข่าย MLWG3 โดยใช้ค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิด File/Windows Explorer คลิกขวาที่ This PC/Computer จากนั้นเลือก Map Network Drive
 3. เลือกอักขระกำกับไดร์ฟที่คุณต้องการ พิมพ์ \\192.168.202.254\USB1 or \\192.168.202.254\SD_Card1 จากนั้นคลิก Finish คุณจะต้องทวนซ้ำขั้นตอนในการทำแผนผังไดร์ฟอื่น ๆ สำหรับ USB1 หรือ SD_Card1 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB/SD ที่เชื่อมต่อกับ MLWG3 ของคุณสามารถใช้งานได้จาก File/Windows Explorer แล้วในตอนนี้

FAQ: KFR-0031016-MLWG3-07

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ WiFi อื่นนอกเหนือจาก MobileLite Wireless และทำการเชื่อมต่อไว้อยู่หรือไม่จากนั้นให้ลองขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เรียกดูแอพที่เรียกใช้อยู่ทั้งหมด จากนั้นปิดแอพ MobileLite Wireless จาก iPad หรือ iPhone กดสองครั้งที่ปุ่ม Home จาก iPad กด MobileLite Wireless App ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมายลบ ( - ) ปรากฏขึ้นที่มุมด้านซ้ายบน การกดและปล่อยเครื่องหมายลบเป็นการปิดแอพ
 2. รีบู๊ตอุปกรณ์ MobileLite Wireless จากนั้นไปที่ค่าปรับตั้งเครือข่ายและตรวจสอบว่าเครือข่าย MobileLite Wireless ถูกเลือกและทำการเชื่อมต่ออยู่
 3. กดปุ่ม Home จากอุปกรณ์ จากนั้นเปิดแอพ MobileLite Wireless และตรวจสอบว่าสามารถตรวจพบหรือไม่
 4. หากยังพบปัญหา ให้ลองไปที่ WiFi Settings ของอุปกรณ์ จากนั้นเลือก “forget” เครือข่าย MobileLite Wireless ดูรายละเอียดในส่วนนี้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์
 5. กลับไปที่ WiFi Settings ของอุปกรณ์ จากนั้นลองเชื่อมต่อเครือข่าย MobileLite Wireless อีกครั้ง
 6. ทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KFR-042313-MLW-09

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ ที่อยู่ IP คงที่เริ่มต้น ไม่สามารถปรับแต่งค่าได้

สำหรับ MLWG3, ที่อยู่ IP คือ 192.168.202.254

สำหรับ MLWG3 Pro, ที่อยู่ IP คือ 192.168.203.254

FAQ: KFR-012916-MLWG3-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

MobileLite Wireless เป็นระบบเครือข่ายไร้สายในตัวการเข้าร่วมเครือข่ายนี้จะมีผลแทนที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของ iPad, iPhone หรือ WiFi ที่บ้าน/สำนักงาน MobileLite Wireless มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายประสานเพื่อให้คุณสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ขณะสตรีมข้อมูล MobileLite อยู่คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ "ผสาน" เครือข่ายสองส่วนเข้าด้วยกัน

ทำได้โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย MobileLite Wireless จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพ MobileLite Wireless หากคุณใช้ Android ให้เลือก MobileLite Wireless จากรายชื่ออุปกรณ์
 2. กดเลือกที่ไอคอนเมนูที่มุมด้านบนขวา
 3. กดเลือก ‘Settings’
 4. จาก ‘Network Connection’ เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต หมายเหตุ: หากเครือข่ายที่เลือกถูกป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านที่นี่เพื่อให้การเชื่อมโยงสามารถใช้งานได้
 5. รีดเดอร์ MobileLite Wireless จะทำการรีบู๊ตหลังจากนี้ คุณอาจต้องเข้าไปที่ส่วนตั้งค่า Wi-Fi และเชื่อมต่อเครือข่าย MobileLite Wireless ใหม่หลังจากรีดเดอร์ทำการรีบู๊ตแล้ว
 6. หลังจากเชื่อมต่อและตรวจรับรองเข้ากับเครือข่ายแล้ว:
     a) ‘เครื่องหมาย’ สีเทาจะปรากฏขึ้นติดกับเครือข่ายที่คุณเลือกเพื่อระบุว่าการเชื่อมโยงทำงานได้ตามปกติ และ
     b) LED แสดงการเชื่อมต่อจะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน ถึงตอนนี้คุณสามารถสตรีมข้อมูลจากเครือข่าย MobileLite Wireless และท่องอินเทอร์เน็ตได้

FAQ: KFR-012916-MLWG3-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

รีดเดอร์ MobilLite Wireless มีที่อยู่ Mac สองชุดได้แก่ ชุดแรกสำหรับ LAN และอีกชุดสำหรับ WAN ในการต่อเชื่อม ที่อยู่ MAC ที่ระบุด้านหลังของอุปกรณ์เป็นที่อยู่ LAN MAC และจะไม่เหมือนกันกับที่อยู่ WAN MACที่อยู่ WAN MAC จะเป็นเลขฐานสิบหก (0-9 และ A-F) ซึ่งจะมากกว่าที่แสดงด้านหลังของอุปกรณ์

KFR-070513-MLW-12

FAQ: KFR-012916-MLWG3-05

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?