Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

ASUS - ASUSTOR LOCKERSTOR 2 (AS6602T)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • 2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron J4125

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn