Kingston Support will be closed two hours early on Friday May 27 and closed all day Monday for Memorial Day.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Kingston atbilstības deklarācija (DoC)

Direktīva par atjaunīgu enerģiju 2014/53/ES

Lai iegūtu atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, nosūtiet rakstisku pieprasījumu, norādot informāciju par izstrādājumu un tā modeļa numuru, uz kādu no šīm adresēm:

[email protected]

vai

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Lielbritānija