Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

samsvarserklæringen

RED-direktiv 2014/53/EU

For å få en kopi av samsvarserklæringen kan du sende en skriftlig forespørsel sammen med opplysninger om produkt og modellnummer til enten:

[email protected]

eller

Samsvarsavdeling
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.