So sánh thẻ microSD

 
SDCS2
SDCG3
SDCE
SDCIT2
 
SDCS2
SDCG3
SDCE
SDCIT2
Tên
Tên
Canvas Select Plus microSD
Canvas Go! Thẻ microSD Plus
High-Endurance microSD
Thẻ microSD công nghiệp
Người dùng
Người dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Kinh doanh/Công nghiệp
Dung lượng
Dung lượng
32 GB-512 GB
64GB-512GB
32 GB - 256 GB
8GB-64GB
Tốc độ
Tốc độ
100MB/giây đọc (32GB-128GB)

100MB/giây đọc, 85MB/giây ghi (256GB-512GB)
•170MB/giây đọc, 70MB/giây ghi (64GB)
•170MB/giây đọc, 90MB/giây ghi (128GB-512GB)
Đọc 95 MB/giây, Ghi 30 MB/giây (32 GB-64 GB) Đọc 95/MB/giây, Ghi 45 MB/giây (128 GB-256 GB)
Đọc lên đến 100 MB/giây, Ghi lên đến 80 MB/giây
Tính tương thích
Tính tương thích
UHS-I, U1, V10, A1 (32GB-128GB)

UHS-I, U3, V30, A1 (256GB-512GB)
UHS-I, U3, V30, A2
UHS-I, U1, V10, A1
Cấp tốc độ UHS-I U3, V30, A1
Cách sử dụng
Cách sử dụng
• Máy ảnh phổ thông
• Thiết bị Android
• Sản xuất video 4K
• Camera hành động
• Flycam
• Thiết bị Android
•Camera hành trình
•Camera an ninh
•Camera cơ thể
• Được thiết kế và thử nghiệm để luôn bền bỉ ở nhiệt độ khắc nghiệt
 
Tên
Người dùng
Dung lượng
Tốc độ
Tính tương thích
Cách sử dụng