SD Card Comparison Chart

TênNgười dùngDung lượngTốc độCách sử dụngCoLogo
Canvas Select
Người tiêu dùng 16GB, 64GB, 128GB 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi UHS-I UI Máy ảnh tự động
Canvas Go!
Người tiêu dùng - Tín đồ 32GB – 512GB 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi UHS-I U3 Camera hành động, flycam và dashcam
Canvas React
Người tiêu dùng - Tín đồ 32GB – 256GB 100MB/giây đọc và 80MB/giây ghi, cấp tốc độ video UHS-I (V30) DSLR, camera không gương lật và video 4K