So sánh thẻ SD

 
SDS2
SDG3
SDR2
 
SDS2
SDG3
SDR2
Tên
Tên
Canvas Select Plus
Canvas Go! Thẻ SD Plus
Canvas React Plus SD
Người dùng
Người dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Chuyên gia
Dung lượng
Dung lượng
32 GB-512 GB
64GB-512GB
32GB-256GB
Tốc độ
Tốc độ
•100MB/giây đọc (32GB-64GB)
•100MB/giây đọc, 85MB/giây ghi (128GB-512GB)
•170MB/giây đọc, 70MB/giây ghi (64GB)
•170MB/giây đọc, 90MB/giây ghi (128GB-512GB)
Đọc 300MB/giây, Ghi 260MB/giây
Tính tương thích
Tính tương thích
•UHS-I, U1, V10 (32GB-64GB)
•UHS-I, U3, V30 (128GB-512GB)
UHS-I, U3, V30
UHS-II, U3, V90
Cách sử dụng
Cách sử dụng
Máy ảnh phổ thông
• DSLR
• Máy ảnh không gương lật
• Sản xuất video 4K
• Sản xuất video 4K/8K
• Camera điện ảnh UHS-II
• DSLR
 
Tên
Người dùng
Dung lượng
Tốc độ
Tính tương thích
Cách sử dụng