Shuttle - XPC DX3000XA

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - M.2 (TBD)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron J3355 Intel SoC

Lưu ý cấu hình quan trọng

Although it is physically possible to install more memory, the system will only recognize 8GB maximum.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn