Dell/Alienware - G15 5515

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2230 (single-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (single-sided)

 • 2 Socket(s)

 • AMD Ryzen 5 5600H

  AMD Ryzen 7 5800H

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Memory Upgrade:
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn