Gigabyte - GA-N3160N Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron N3160

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory will run at optimal speed and voltage depending on processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn