QNAP - NAS servers TS-231P2

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • System Memory:

  2GB Standard:

  2 GB
 • 8GB Standard

  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 1 Socket(s)

 • Annapurna Labs AL314

TS-231P2-1G; TS-231P2-4G

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn