Razer - Blade 15" Base (2018) RZ09-02705

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 16GB Standard

  8
  8
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  USB 2.0/3.x Type-C

 • Intel Core i7 8750H Intel HM370

RZ09-02705

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn