EliteGroup (ECS) - P67H2-A Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 G2 Intel P67

  Intel Core i5 G2 Intel P67

  Intel Core i7 G2 Intel P67

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn