Sapphire - PURE Black PB-CI7S42P67

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel P67

  Intel Core i5 Intel P67

  Intel Core i7 Intel P67

PB-CI7S42P67

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn