ASUS - ESC Server ESC500 G2

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB non-ECC UDIMM

  32 GB ECC UDIMM

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 2100 Intel C216

  Intel Core i3 3200 Intel C216

  Intel Xeon E3-1200 Intel C216

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode. Kingston offers "K2" and "K4" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn