EliteGroup (ECS) - Z77H2-AX Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 G3 Intel Z77

  Intel Core i5 G3 Intel Z77

  Intel Core i7 G3 Intel Z77

Lưu ý cấu hình quan trọng

DDR3-1600 support with Intel® Ivy Bridge CPU, DDR3-1333 support with Intel® Sandy Bridge CPU.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn