Dell/Alienware - Optiplex 7010 Ultra Slim (USFF)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  2 GB
  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 3200 Series Intel Q77

  Intel Core i3 2100 Series Intel Q77

  Intel Core i5 3500 Series Intel Q77

  Intel Core i5 3400 Series Intel Q77

  Intel Core i7 3700 Series Intel Q77

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn