Shuttle - XPC SZ77R5

configurator results memory

 • Tối đa

  32 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel Z77

  Intel Core i5 Intel Z77

  Intel Core i7 Intel Z77

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn