Fujitsu - ESPRIMO E910 E90+

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Celeron G540 Intel Q77

  Intel Core i3 2120 Intel Q77

  Intel Core i5 3570 Intel Q77

  Intel Core i5 3470 Intel Q77

  Intel Core i7 3770 Intel Q77

  Intel Pentium G860 Intel Q77

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn