Supermicro - C7H61 Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 Intel H61

  Intel Core i5 Intel H61

  Intel Core i7 Intel H61

MBD-C7H61-B; MBD-C7H61-O

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn