Sapphire - PURE Platinum A85XT PT-F2A85X

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  PCI

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

 • 4 Socket(s)

 • AMD A-Series APU AMD A85X (Hudson-D4)

PT-F2A85X

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Kingston offers "K2" kit part numbers for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn