HP/HPE - EliteDesk 800 G1 Series SFF/Tower

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

  12 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  8 GB
 • 12GB Standard:

  8 GB
  4 GB
 • 16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i5 4570/4670 Intel Q87

  Intel Core i7 4770 Intel Q87

E1Z83UT; E1Z89UT; E1Z90UT; E1Z91UT; E1Z93UT; E1Z94UT; E3S99LT; E6C18PA; F4K21UT; G5R46UT; G5R47UT; G5R50UT; H5U03ET; H5U08EA; H5U25ET; J0F02ET; J4G50UP; J6D81UT; J6D83UT; J6D89UT; L9F54UT; L9F55UT; L9F56UT; L9F57UT; P0D17UT; P0D18UT; P0D36UT

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn