Fujitsu - ESPRIMO P920 0-Watt

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 i3-4130 Intel Q87

  Intel Core i5 i5-4670 Intel Q87

  Intel Core i5 i5-4570 Intel Q87

  Intel Core i7 i7-4770 Intel Q87

  Intel Pentium G3220 Intel Q87

  Intel Pentium G3420 Intel Q87

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn