Clevo - Notebook W350SKQ

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  24 GB

 • 2 GB
  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 3 Socket(s)

 • Intel Core i7 i7-4800MQ Intel HM87

  Intel Core i7 i7-4900MQ Intel HM87

  Intel Core i7 i7-4700MQ Intel HM87

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn