BCM - MX87QD Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4th Gen Intel Q87

  Intel Core i5 4th Gen Intel Q87

  Intel Core i7 4th Gen Intel Q87

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn