Lenovo - ThinkCentre M73 / M73e Small/Tower

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4xxx Intel H81

  Intel Core i5 4xxx Intel H81

  Intel Core i7 4xxx Intel H81

  Intel Pentium Dual Core Intel H81

10B0xxx; 10B1xxx; 10B2xxx; 10B3xxx; 10B4xxx; 10B5xxx; 10B6xxx; 10B7xxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn