Gigabyte - S Series S1185

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • 2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - microSDHC

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i5 3xxxU Intel HM77

  Intel Pentium Dual Core Intel HM77

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn