Lenovo - ThinkCentre E73 SFF/Tower

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4xxx Intel H81

  Intel Core i5 4xxx Intel H81

  Intel Core i7 4xxx Intel H81

  Intel Pentium Dual Core Intel H81

10ASxxx; 10AUxxx; 10AVxxx; 10AWxxx; 10BFxxx; 10BGxxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn