Supermicro - X10SBA-L Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 MB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron J1900

MBD-X10SBA-L-B; MBD-X10SBA-L-O

Lưu ý cấu hình quan trọng

Mixing different memory speeds and capacities is not supported.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn