Clevo - Notebook W230SS

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4100M Intel HM87

  Intel Core i3 4000M Intel HM87

  Intel Core i5 4330M Intel HM87

  Intel Core i5 4300M Intel HM87

  Intel Core i5 4200M Intel HM87

  Intel Core i7 4900MQ Intel HM87

  Intel Core i7 4800MQ Intel HM87

  Intel Core i7 4700MQ Intel HM87

  Intel Core i7 4600MQ Intel HM87

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn