Gigabyte - AORUS X7 Notebook

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i7 i7-4700HQ Intel HM87

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn