Clevo - Notebook W540SU1

configurator results memory

  • tiêu chuẩn

    4 GB (Removable)

  • Tối đa

    16 GB

  • 4 GB
  • Thông số Bus

    USB 2.0/3.x Type-A

    SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

    Flash - SDXC

    SSD - mini-SATA (mSATA)

  • 2 Socket(s)

  • Intel Core i5 i5-4340M Intel QM87

    Intel Core i7 i7-4610M Intel QM87

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn