ZOTAC - ZBOX nano ID67 Plus

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i3 4xxxU

ZBOXNANO-ID67-PLUS

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn