Gigabyte - BRIX GB-BXi7G3-760

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - mini-SATA (mSATA)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 i7-4710HQ Intel HM87

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn