HP/HPE - ENVY Desktop 700-515xt

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

  12 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • 12GB Standard:

  4 GB
  4 GB
  2 GB
  2 GB
 • 16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i7 4790 Intel Z97

K7X03AV

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn