Shuttle - XS35V5 PRO Barebone

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 1 Socket(s)

 • Intel Celeron

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn