HP/HPE - 251 Desktop 251-142d

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • 16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  Flash - SDXC

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 4170 Intel H87

N4R67AA

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn