ZOTAC - ZBOX MI551 PLUS

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 6400T (N/A)

ZBOX-MI551-P-U

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn