Getac - V110 G1 Fully Rugged Notebook

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 4300U

  Intel Core i7 4600U

Lưu ý cấu hình quan trọng

Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn